Organisatie

Veldacademie

Onderzoekswerkplaats voor sociaal-ruimtelijke vraagstukken

Veldacademie is een onderzoekswerkplaats voor sociaal-ruimtelijke stadontwikkeling en is in 2008 opgericht als samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en verschillende onderwijsinstituten. De doelstelling van de Veldacademie is bij te dragen aan een toekomstbestendige en inclusieve stadontwikkeling door middel van (actie)onderzoek naar de dagelijkse stedelijke praktijk vanuit het perspectief van de stadsgebruiker. Een gelijkwaardige samenwerking met alle stakeholders, zoals woningbouwcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, ondernemers en bewoners, betrokken bij de stedelijke ontwikkeling is voor ons een uitgangspunt. Thema’s waar Veldacademie aan werkt zijn Inclusieve Stad, Veerkrachtige Stad, Rechtvaardige Stad en Gezonde Stad. Veldacademie werkt structureel samen met diverse onderwijs- en onderzoeksinstellingen – van mbo-opleiding tot universiteit. (Onder andere: TU Delft, EUR, IHS, Hogeschool Rotterdam) Zo bieden we maatschappelijk betrokken studenten de mogelijkheid in de praktijk af te studeren en leren wij van de nieuwsgierigheid en frisse blik van de studenten.

Praktische info
Website

veldacademie.nl

Evenementen van Veldacademie

juni 2022

juni 2021