Privacybeleid


In deze privacyverklaring lees je hoe Rotterdam Architectuur Maand omgaat met gegevens van organisaties en personen. We lichten toe waarom en hoe gegevens worden geregistreerd en gebruikt. Ook lichten we toe hoe je je eigen persoonsgegevens kunt inzien, laten wijzigen of verwijderen. Rotterdam Architectuur Maand behoudt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen of aan te vullen. Je wordt geïnformeerd over substantiële wijzigingen in ons beleid.

Wie zijn we?

Rotterdam Architectuur Maand wordt georganiseerd vanuit Stichting Architectuur Instituut Rotterdam in samenwerking met Rotterdam Festivals en Rotterdam Partners. De doelstelling van de Rotterdam Architectuur Maand is zichzelf te ontwikkelen tot een festival van landelijke, en op termijn internationale betekenis op het gebied van architectuur. We organiseren interventies, rondleidingen, workshops, lezingen, tentoonstellingen, films en festiviteiten rondom architectuur in samenwerking met partners uit het onderwijs, de cultuursector en de ontwerpsector. 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

De gegevens van organisaties en personen die Rotterdam Architectuur Maand gebruikt zijn gericht op het verwezenlijken van de doelen van de Rotterdam Architectuur Maand. We nodigen uit tot het deelnemen aan activiteiten en informeren over de activiteiten, nieuws en achtergronden van Rotterdam Architectuur Maand. Wij ondernemen geen commerciële activiteiten met gegevens over organisaties en personen. Verzamelde gegevens worden enkel gebruikt voor de communicatie rondom Rotterdam Architectuur Maand en niet voor de overkoepelende doelstellingen van AIR. 

Welke gegevens gebruikt Rotterdam Architectuur Maand?

Rotterdam Architectuur Maand gebruikt de naam en het e-mailadres van organisaties en/of personen die als deelnemer betrokken zijn bij de activiteiten van Rotterdam Architectuur Maand en/of aangeven geïnformeerd te willen worden over activiteiten en achtergronden die verband houden met de doelstelling van Rotterdam Architectuur Maand. Daarnaast gebruikt Rotterdam Architectuur Maand, indien bij ons bekend, voor dezelfde doelen incidenteel ook gegevens over adres, woonplaats, telefoonnummer en/of sociale media account(s).

Waarvoor en hoe gebruikt Rotterdam Architectuur Maand? En hoe verkrijgt Rotterdam Architectuur Maand gegevens?

1. Voor het versturen van (nieuws)berichten, nieuwsbrieven en uitnodigingen gerelateerd aan de activiteiten en de doelstellingen van Rotterdam Architectuur Maand. Hiervoor gebruikt Rotterdam Architectuur Maand een mailinglijst. Deze mailinglijst is samengesteld uit organisaties en personen die zich hiervoor aanmelden via de daarvoor bestemde link op de website van Rotterdam Architectuur Maand.
2. Het eenmalig uitnodigen van organisaties en personen om onze (nieuws)berichten, nieuwsbrieven en uitnodigingen te ontvangen. Hiervoor maken we gebruik van de gegevens van organisaties en personen die zich registreren voor onze eigen activiteiten en activiteiten die Rotterdam Architectuur Maand samen met partners organiseert.
3. Om online ervaring van onze gebruikers en onze online diensten technisch te verbeteren. Daarvoor analyseert Rotterdam Architectuur Maand hoe er wordt genavigeerd. We gebruiken hiervoor cookies op al onze websites. Gebruikers kunnen hier actief toestemming voor geven of deze toestemming ook weigeren. Cookies zijn kleine bestanden die bij het eerste bezoek aan deze website worden opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Deze bestanden zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld voorkeurinstellingen. Eenmaal geaccepteerd zijn cookies te verwijderen van je apparaat, lees hiervoor bijvoorbeeld het advies van de consumentenbond.
4.We verwerken uw gegevens mede voor onderzoeks- en statistische doeleinden. We gebruiken hiervoor de gegevens die u zelf doorgeeft in het kader van bestellingen. Indien we enquêtes, interviews, polls, etc. uitvragen, betreft dit de gegevens die u op dat moment achterlaat (de antwoorden die u zelf geeft). We verwerken onder meer samen met Rotterdam Festivals* persoonsgegevens (postcode en huisnummer) om statistische gegevens te genereren (o.a. segmentering op basis van het Culturele Doelgroepenmodel) en te verzamelen over ons publiek. De resultaten van de diverse onderzoeken zijn niet tot natuurlijke personen herleidbaar. De anonieme gegevens gebruiken we voor verantwoording richting onze subsidiegevers, en bijvoorbeeld als input voor ons programmerings- en marketingbeleid. Uitgebreidere informatie over het Culturele Doelgroepenmodel vindt u hier en meer over deze verwerking leest u in de privacy verklaring van Rotterdam Festivals.”

Gegevensverwerking

Toegang tot en gebruik van de door Rotterdam Architectuur Maand gebruikte gegevens is voorbehouden aan medewerkers van Rotterdam Architectuur Maand en is onderhevig aan de eisen omtrent vertrouwelijkheid die samenhangen met dit dienstverband. Met organisaties en personen die werken in opdracht van of in samenwerking met Rotterdam Architectuur Maand sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo zorgt Rotterdam Architectuur Maand in de gegevensverwerking door derden voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid als geldt voor onze eigen medewerkers. Rotterdam Architectuur Maand zal in alle andere situaties gegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Rotterdam Architectuur Maand verstrekt geen gegevens aan derden zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te vragen aan de betrokkene.

Recht op inzage, wijziging of verwijdering

Indien Rotterdam Architectuur Maand je gegevens verwerkt of gebruikt, dan heb je recht op inzage, wijziging of verwijdering van deze gegevens. Via het contactformulier van Rotterdam Architectuur Maand kun je een verzoek indienen o.v.v. ‘persoonsgegevens’. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier. Afmelden kan via de link onderaan iedere nieuwsbrief en uitnodiging. Rotterdam Architectuur Maand neemt de zorgvuldige omgang met en bescherming van gegevens serieus. We streven er met passende maatregelen naar om de kans op misbruik te minimaliseren. Mocht je vermoeden dat er iets misgaat met de gegevensverwerking van Rotterdam Architectuur Maand? Of heb je andere vragen of opmerkingen? Neem dan via het contactformulier, per e-mail of telefonisch contact op met Rotterdam Architectuur Maand. Wij zullen een verzoek altijd in behandeling nemen en zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, antwoorden.

Meer informatie over privacy lees je via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.