Organisatie

De Nijl Architecten

Samen werken aan de stad

Stad
De Nijl Architecten werkt samen met anderen aan de duurzame verbetering en vernieuwing van de bestaande stad. Sociaal en betrokken. Dat doen we door strategieën voor verandering te verbinden met concrete projecten: architectuur van de stad.

Vitaliteit
De Nijl Architecten houdt van de stad met al zijn verschillende plekken en gebruiken. Voor de vitaliteit van de stad is het nodig gebouwen, locaties of gebieden op te knappen, aan te passen of te vernieuwen. Vaak helpt een slimme strategie, een wervend vergezicht of een uitgekiende ingreep om nieuw leven te brengen in een bestaande situatie. Dat kunnen we goed. Zowel op strategisch niveau als in de praktische uitvoering. Van ontwikkeling en ontwerp tot oplevering.

Continuïteit
De Nijl Architecten werkt vanuit de kracht van het bestaande. We kijken goed naar de aanwezige ruimtelijke en sociale kwaliteiten, maar spelen natuurlijk ook in op de wensen en behoeften van deze tijd. Daarbij leggen we altijd een link met het grotere verband. Met onze projecten maken we herkenbare plekken, goed verbonden met hun omgeving. Onze gebouwen zijn licht en open, stevig in de traditie verankerd. Duurzaam.

Verbinden
De Nijl Architecten zet zich in om samen met anderen een goed project te maken. We combineren architectuur, stedenbouw en stadsstudies. We hebben ruime ervaring met uiteenlopende planprocessen en bewonersparticipatie. Financieel en maatschappelijk draagvlak is een vanzelfsprekend onderdeel van onze projecten, evenals een goede technische en administratieve uitwerking. Zo kunnen we een verbindende rol spelen in de complexe wereld van bouw en ontwikkeling in de bestaande stad. Dat klinkt door in ons brede dienstenpakket: nieuwbouw, renovatie en hergebruik, stedenbouwkundige plannen, strategie en (super)visie.

Stadsbouwgroepen
We benutten onze ervaring in Stadsbouwgroepen. Met Stadsbouwgroepen spelen we in op de toenemende vraag naar een andere cultuur van wonen en ontwikkelen. Steeds meer mensen kiezen bewust voor de stad en willen met gelijkgestemden zelf hun (werk- en) woonomgeving vormgeven. Coöperatief, betrokken bij de buurt. Geïnspireerd door Berlijnse voorbeelden treden we op als intermediair. We brengen groepen particulieren samen om kleinschalige woonprojecten te realiseren. Kwaliteit en betrokkenheid zijn sleutelwoorden.

Praktische info
Website

denijl.nl

Evenementen van De Nijl Architecten

juni 2024

juni 2023

juni 2022

juni 2021